Zorg vraagt in corona-tijd óók om digitalisering

0:00 / 0:00

We zijn nu met zijn allen een eindje op weg in de tijd, waarin ons leven voor een groot deel wordt bepaald door de corona-crisis, en de impact hiervan op ons werk, sociale interactie en ons persoonlijk. Het zijn roerige tijden, dat voorop gesteld. Heftig om te zien en te realiseren wat voor impact dit op ons allemaal heeft.

In deze tijden zijn we extra gezegend met een goede gezondheid en een solide basis. Helaas kan niet iedereen van dit geluk spreken. Veel van ons kennen familieleden waarbij iets aan de gezondheid te wensen over laat, en veel van ons kennen ook gezinnen, die standaard al een rugzakje hebben. Vooral nu is het belangrijk dat we hierin ons actief in hen proberen te verplaatsen en beseffen welke gevolgen dit alles op het leven van onze medemens kan hebben.

Binnen de zorg

Onze tante heeft het Syndroom van Down, ze woont in een verzorgingstehuis hier in onze nabijheid. Deze nabijheid levert fysiek echter niet direct een voordeel op in deze periode. Wij kunnen momenteel niet bij haar op bezoek, omdat ook hier is gekozen voor een vorm van een intelligente lockdown.

Mensen met down hebben echter een grote drang naar routine en regelmaat, vandaar dat dit bewuste verzorgingstehuis daar op in speelt, door de bewoners extra te informeren over de veranderingen, met behulp van het televisie-kanaal dat binnen dit ‘dorp’ beschikbaar is. Ook hier zien we dat positief wordt ingespeeld op de beperkingen, door hedendaagse middelen in te zetten om hen te informeren, zodat zij bijvoorbeeld niet uit hun dagelijkse structuur dreigen te geraken bij het zien van een onherkenbaar personeelslid met een vreemd pak aan.

Wat kunnen wij hierin voor u betekenen?

In dergelijke gevallen kunnen wij vanuit EQX Media® ook het nodige betekenen. De oprichter van ons bedrijf heeft naast zijn dienstbetrekkingen op verschillende plaatsen vrijwilligerswerk verricht binnen de zorg, daarnaast komt hij uit een familie waarin men binnen de zorg werkzaam is geweest. Ook hiermee hebben wij dus de nodige affiniteit. Wij zouden op het in-huis-televisie-kanaal van verzorgingstehuizen, ziekenhuizen e.d. video-opnames kunnen uitzenden, die wij voor u opnemen met ons professionele apparatuur. Livestreams behoren hierbij ook tot de mogelijkheden! Zo kunt u interactief met beeld bijvoorbeeld uw kennisdeling of kennisgevingen delen.

Binnen de hulpverlening

De maatregelen hebben veel impact op de overige vormen van hulpverlening. Veel van ons hebben hiermee te maken en zijn hier al tegenaan gelopen. Mocht dat niet zo zijn, dan mag u van geluk spreken, de cijfers liegen er namelijk niet om.

Gezinnen en gezinshulpverlening merken ook veel gevolgen van de getroffen maatregelen. Op LinkedIn zag ik van Toekie van Apeldoorn een mooi initiatief voorbij komen, zij stelt zich via www.oudercoaching.nu beschikbaar om ouders telefonisch, en per video-sessie, te coachen, om hen in deze tijden extra te steunen bij hun kinderen en het gezin. Een duidelijk voorbeeld van adequaat anticiperen op de huidige situatie waar wij met ons allen aan onderhevig zijn.

U als individu, of organisatie, wordt daarom uitgedaagd om stil te staan bij wat u zou kunnen doen om het tij ten goede te keren. Stel het voor aan een groep bekenden, of uw werkgever en ga de kans om te groeien, met de riemen die we op het moment hebben, niet uit de weg!

Wat kunt u van ons verwachten?

Los van dat u natuurlijk bij ons terecht kunt voor middelen en werkwijzen om zaken op een andere manier aan te pakken vanuit de huidige situatie (denk hierbij aan beeldsessies, beeldconferenties, telefoonconferenties, LiveStreams, video-opnames e.d.), kunt u altijd bij ons terecht om uw netwerk uit te breiden en te sparren over de mogelijkheden voor de situatie die u nú positief wilt beïnvloeden. Dus schroom niet, neem gerust contact met ons op. Samen staan we sterk!

Digitale stroomversnelling

Deze tijd is een tijd waarin –zoals wij al eerder schreven in Ondernemen tijdens Corona noodmaatregelen de digitale revolutie in een stroomversnelling komt. Wij beschikken over een groot intellectueel eigendom, binnen informatie technologie, marketing, psychologie en zorg. Wij zijn uw keuze bij uitstek wanneer u wilt innoveren binnen deze domeinen, en de gevolgen van de corona-crisis wilt minimaliseren op deze vakgebieden.

We beschikken over ruime kennis en middelen, om in no-time dat geen te implementeren, waar u en de anderen die u wilt ontzien of tegemoetkomen, bij gebaat bent.