Vruchten achter de coulissen tijdens de corona-crisis

0:00 / 0:00

De afgelopen tijd heb ik niet stilgezeten, en zijn de ontwikkelingen binnen het bedrijf in een rap tempo doorgegaan. De periode in de corona-crisis tot aan heden hebben ervoor gezorgd, dat mijn focus primair heeft kunnen liggen bij overhead werkzaamheden, en zaken waar anders geen tijd voor was.

Ten tijde van al deze ontwikkelingen van plannen, doorvoeren van wijzigingen en het werken aan de naamsbekendheid van het bedrijf, heb ik op andere vlakken ook zeker niet stilgezeten.

Activiteiten tijdens de crisis

Het harde werken begint nu dan ook langzaamaan zijn vruchten af te werpen, en dat geeft een uiterst voldaan gevoel. Maandenlange voorbereidingen, bijzonder veel plannen en alternatieve plannen waar dit nodig was. Zeer binnenkort zal dit alles zijn vruchten af gaan werpen, op een dusdanige wijze dat heel zichtbaar wordt wat er achter de coulissen heeft afgespeeld bij EQX Media®.

Blog activiteit

Door de ontwikkelingen die plaats hebben gevonden achter de coulissen, is het een periode wat rustiger dan voorheen geweest op de blog. De bezigheden rondom datgeen wat ik liet doorschemeren in Laten we “nee” zeggen tegen de banenkrimp zijn al met al aardig arbeidsintensief, maar vooral ook leuk om mee bezig te zijn.

In house development

Een van de vruchten van onze inspanningen is, dat we van start zijn gegaan met ‘in house development’ van een uiterst innovatief project, wat tot een consumenten product zal moeten leiden. Heerlijk om weer diep in plan ontwikkeling, architectuur en code te duiken!

Andere activiteiten

Het zal niet zijn ontgaan, maar in deze periode heb ik mij ook zo veel mogelijk ingezet voor de samenleving, en dan met name voor anderen, want noch ikzelf, noch EQX Media® hebben hiervan direct profijt gehad. Persoonlijk vind ik het uiterst belangrijk om er voor anderen te kunnen zijn. Zeker in tijden van nood. Samen staan we immers sterk!

Tot slot

Er zitten in de nabije toekomst weer meer blog berichten aan te komen, maar vooral ook mooi nieuws. Stay tuned!