EQX Media B.V. Swirl Software development house & marketingbureau

Software Development

InHouse Development

InHouse Development projecten zijn projecten die wij intern voor de doeleinden van onze klanten ontwikkelen en tot een product verheffen. Het kan ook zijn dat wij projecten ontwikkelen om als een dienst of product aan onze klanten aan te bieden.

Wanneer wij een InHouse project voor de doeleinden van onze klant ontwikkelen, dan inventariseren wij met de klant de behoefte van deze specifieke klant. Voorts onderzoeken wij bredere inzetbaarheid in het veld. Wij kijken dan of de te ontwikkelen software zo is te ontwikkelen, dat het ook voor andere klanten ingezet kan worden.

Voordeel voor onze klant is dat wij op deze wijze een stuk software voor hun ontwikkelen, zodat er meer feedback op komt, doordat er meerdere gebruikers van het systeem of de toepassingen zullen zijn. Dit zorgt veelal voor robuuste software oplossingen.

Tevens is het zo dat andere gebruikersinput zal leiden tot meer inzicht in de specifieke toepassing of het proces van de klant. Wat op diens beurt zal resulteren in software die meer functies bevat, die niet door de klant zelf hoeven te worden bekostigd.

De klant die de functies laat ontwikkelen draagt hiervoor namelijk ook zelf of met andere klanten die kosten.

Development Frameworks

.NET Core Xamarin React Samsung Tizen

OutSourced Development

OutSourced Development projecten zijn ontwikkeltrajecten die door klanten bij ons neer worden gelegd. Zij worden als het ware aan ons uitbesteed voor de ontwikkeling van de software.

In het geval van OutSourced Development projecten heeft de klant een specifieke oplossing voor een vraagstuk in gedachten, en mogelijk zelfs al een ontwerp ervoor gemaakt.

De klant neemt in dit geval de rol van producteigenaar in, en gebruikt onze mensen met hun kennis en kunde om hun toepassing of systeem te laten ontwikkelen. De klant komt met de eisen en wensen. Wij trainen en sturen onze mensen.

Het OutSourcen van product ontwikkeling heeft het voordeel dat de klant maximale controle heeft over het ontwikkeltraject. De klant wordt ook eigenaar van het product, in tegenstelling tot bij InHouse Development.

Logischerwijs brengt deze vorm van ontwikkelen meer kosten met zich mee dan InHouse Development bij ons. Wanneer u zelf InHouse software gaat ontwikkelen, dan heeft u hiervoor kostbare hoog gekwalificeerde medewerkers nodig. Door bij ons te OutSourcen ontzorgen wij u hier volledig in en weten wij de kosten aanzienlijk voor u te reduceren.

IDE’s

Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Code  Android Studio Arduino IDE