EQX Media B.V. Swirl Software development house & marketingbureau

Marketing

Digitale Marketing

Bij de hedendaagse tijd passen moderne wijzen om marketing uit te voeren. Marketing Campagnes en Marketing Acties die online plaatsvinden.

Wij zijn hierin volledig gespecialiseerd, alsook in de achterliggende psychologie van marketing ansich. Steeds vaker gebruiken bedrijven Social Media kanalen en e-mail om zichzelf bij de klant aan de man te brengen. Met deze vorm van marketing bereikt u een ander segment van uw doelgroep en op andere momenten.

Door verschillende elementen van Digitale Marketing op de juiste manier met elkaar te combineren, en desgewenst met Fysieke Marketing, wordt de hoogst mogelijke turnback gerealiseerd van de totale campagne die wordt uitgevoerd.

Fysieke Marketing

Traditionele middelen om marketing mee te bedrijven zijn tijdsloos. Denk hierbij aan reclame drukwerken, videobeelden, merchandise en zelfs promotiedagen met bedrijfsbranding bedrukte stands.

Voordeel van deze middelen om marketing mee te bedrijven is dat deze bij de (potentiële) klant inslijten en een sterkte indruk achter laten. Deze indruk is vaak gekoppeld aan een locatie, een gebeurtenis of een moment.

Fysieke marketing acties lenen zich er goed voor om in de thuissetting of de privésfeer van de doelgroep binnen te dringen en achter te blijven. Waardoor de mensen uit uw doelgroep meermalen met deze middelen worden geconfronteerd. Dit haalt elke keer opnieuw de herinnering aan uw product, dienst of bedrijf bij hun naar boven.

Omni- en Multi-channel Marketing

Naast dat het mogelijk is om Digitale Marketing en Fysieke Marketing afzonderlijk van elkaar in te zetten, is het zeer gangbaar om deze twee marketing wijzen met elkaar te combineren.

Wanneer deze twee wijzen naast elkaar worden ingezet, dan spreekt men van Multi-channel Marketing. Er worden dan namelijk twee kanalen tegelijkertijd ingezet, die afzonderlijk van elkaar opereren, maar hetzelfde doel kunnen bewerkstelligen.

Ook is het mogelijk om op een speelse wijze de marketing actie bij de ene wijze te laten beginnen, en door te laten gaan in de tweede fase via de andere marketing wijze. Dit noemt men dan Omni-channel marketing. Deze martketing methode gebruikt namelijk meedere marketing wijzen om tot één gezamenlijk resultaat te komen.