Het hervinden van de autonomie van onze economie

0:00 / 0:00

De crisis waar wij wereldwijd mee te maken hebben, heeft de nodige impact op alle gebieden van onze economie, de dienstverlening en ons privé levens. Toenemend zien we dat inzicht begint te ontstaan in het virus, en hoe daarmee het beste om te gaan. Niet meer dan begrijpelijk hebben de onbekendheid met het virus, en de aantallen ervoor gezorgd, dat de zeilen rigoureus bijgesteld moesten worden.

We mogen met ons allen trots zijn wanneer we kijken naar hoe goed het virus de baas is gebleven, en ook naar hoeveel inzicht er al is ontstaan in hoe het zich manifesteert. Dit te samen met goed geïnformeerd worden door het RIVM, heeft er onder andere voor gezorgd dat de angst die bij mensen heerst, tot bedaren is gekomen.

Versoepeling van de maatregelen

Het werd al enige tijd aangeven, en is ons inmiddels ook officieel medegedeeld; er is besloten dat geleidelijk aan de maatregelen die getroffen zijn, zullen worden versoepeld. Zo kunnen, beheerst, het inzicht en het gevoel van grip op de situatie groeien, bij ons allen. Het is nog wachten op een vaccin, maar ook daar wordt stevig aan gewerkt, door verschillende partijen binnen de farmaceutische industrie.

Zolang wij er maar voor blijven zorgen dat we goed op onze sociale hygiëne, die van onszelf, en hen met een beperking blijven letten, zitten we goed. Ook is het belangrijk dat we niet te panisch worden bij het hebben van lichamelijke klachten, echter, wanneer deze in mate toenemen en beperkend worden, dan is het wel belangrijk dat we het zekere voor het onzekere blijven nemen. Dit is echter ten aller tijde van belang. Laten we vooral waarde aan ons eigen hygiëne, gezondheid, en ons gezamenlijke hygiëne en gezondheid blijven hechten. Samen staan we sterk!

Lockdown van de landsgrens

Het is goed mogelijk dat de maatregelen met betrekking tot onze landsgrenzen langer van kracht blijven, dit zal gelang de vorderingen in andere landen, zeer goed mogelijk, niet meer dan een wijselijk besluit zijn. Ook dit zal beheerst moeten worden vrijgegeven. Belangrijk is hierin dat andere landen de situatie ook goed onder controle weten te krijgen, en hierdoor de impact van de gezondheidssituatie in deze landen geen negatieve impact kan hebben op de onze –thans, niet op een dusdanige wijze dat het niet binnen het redelijke zal zijn–.

Nederland’s handels- en kenniseconomie

Wij hebben voorheen en tot op heden altijd bekend gestaan om onze handelseconomie. De Nederlandse economie drijft voor een groot deel op import en export van producten. Afgezien hiervan hebben we gelukkig ook een kenniseconomie. Door op een juiste manier te anticiperen, kunnen wij ervoor zorgen dat de autonomie van onze economie hervonden wordt. Gelukkig weten wij goed in te spelen met onze kennis op de digitalisering en zullen we hierdoor in staat zijn om onze handelsgeest in te blijven zetten, om zo ook onze kennisdeling voort te blijven zetten buiten onze landsgrenzen.

De VOC-mentaliteit waar minister president Balkenende jaren geleden een ietwat ongelukkig vallende uiting over deed, zal op deze manier –minder letterlijk dan hij toen werd opgevat–, zijn terugkeer kunnen vinden, waardoor de autonomie van onze economie vergroot kan worden.

Autonomie van onze economie

Enige tijd geleden was ik, om het drukke bestaan van elke dag aan het werk zijn, en voortdurend aan huis en kantoor gekluisterd te zijn, even te ontsnappen, een dagje naar de kust, met mijn echtgenote. Hier sprak ik met enkele van de retail-ondernemers daar. Zij merken een gigantische impact van de maatregelen op hun zaken. Ten eerste blijft men, in verband met dat we worden geadviseerd, veelal thuis, of meer in de directe omgeving daarvan –wat momenteel ook beter is, gezien de aantallen van ons die anders op dergelijke plaatsen aanwezig zouden kunnen zijn–.

In de letterlijke zin van het begrip, kan de autonomie van onze economie worden hervonden, door –ook wanneer onze landsgrenzen dichtblijven– onze mentaliteit en kijk op vakantie op een dusdanige manier aan te passen dat we eens vaker in ons eigen land een dagje uit gaan houden, of wanneer de vakantieparken wel weer worden opengesteld, in ons eigen land op vakantie te gaan, wanneer de versoepeling op zich wel in gang wordt gezet. Bij veel van ons zuidelijke deelgenoten is het heel gebruikelijk om dit te doen.

Op deze manier zorgen we ervoor dat alle gebieden van onze economie zo min mogelijk worden geraakt, en dat de dip die binnen die gebieden is ontstaan, zo snel mogelijk weer zijn ommekeer krijgt. Binnen ons kustgebied is het zo dat de omzet van de ondernemers vooral wordt bepaald, door de aanwezigheid van toeristen uit het buitenland. Laten we met ons allen solidair zijn zodra dit kan, en de mensen die in deze gebieden sterken en zorgen dat we hier gaan genieten van wat ons land ook zelf te bieden heeft.