Gevolgen van de corona-maatregelen op ons welzijn

0:00 / 0:00

Vrij rigoureus, zijn de maatregelen in het leven geroepen, om ons te beschermen tegen het corona virus. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend. Als gevolg van de ‘intelligente lock-down’, zijn we massaal thuis komen zitten. Er moest worden gezocht, naar nieuwe manieren om ons werk te verrichten. Binnen diverse beroepsgroepen, zijn standaard handelen en werkwijzen, dusdanig aangepast, dat ze op afstand konden worden uitgevoerd.

Vergeten groepen in de samenleving

Niet alleen met betrekking tot onze werkzaamheden, is ons leven er aanzienlijk anders uit gaan zien. Wat vaak nog wordt onderschat, zijn de gevolgen van de corona crisis op ouderen, studenten en zorgbehoevenden, zoals; mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking.

De maatregelen zijn in het leven geroepen, zonder al te veel stil te staan bij de gevolgen hiervan. Er lijkt vooral te zijn gekeken naar hoe voorkomen kon worden, dat het virus op grote schaal uit zou kunnen breken, en aan zou kunnen houden. Wat hierbij uit het oog lijkt te zijn verloren, is het welzijn van de mensen die de samenleving vormen.

Inmiddels kunnen we haast de stelling innemen, dat de gevolgen van de maatregelen op het welzijn van mensen, en met name bepaalde groepen in de samenleving en diens kwaliteit van leven, dusdanig groot zijn, dat wellicht het doel voorbij is gestreefd.

Positieve keerzijde voor werkenden

Velen van ons zijn in staat, om op een gezonde manier naar de huidige situatie en de maatregelen te kijken. In bepaalde dingen zien we gelukkig voordelen. Een veel gehoorde uitspraak is, dat men het eigenlijk wel fijn vindt om thuis te kunnen werken; gezien dat het o.a. de productiviteit vergroot.

Het lijkt echter zo, dat de mensen die niet aan het werk zijn, uit het oog zijn verloren door ons huidige kabinet.

Welzijn van zorgbehoevenden en ouderen

Sta eens stil bij die oudere dame, die eenzaam in het verpleegtehuis zit, en waar familie niet bij op visite kan komen. Deze dame is, als het gaat om moderne middelen van communicatie, minder bij de tijd dan op andere vlakken. Daar komt nog eens bij, dat binnen de zorg het hard aanpoten is voor het personeel. Gevolg hiervan; het personeel heeft geen tijd om deze dame hierbij te helpen.  Er ligt vereenzaming op de loer. En dat terwijl haar leven misschien niet zo lang meer duurt, als dat van ons.

Oproep tot nadenken over gevolgen van maatregelen op welzijn

Zoals u kunt zien in het voorbeeld, is dit een bijzonder lastige periode voor deze groep in onze samenleving. Zij hebben een onfortuinlijker uitgangspunt, en zijn standaard al afhankelijker dan dat wij zijn.

Vandaar dat ik oproep, om actief te gaan verplaatsen in anderen, en zo gedegen stil te staan bij het effect van de huidige maatregelen. Door af te vragen of het beoogde effect van de maatregel opweegt tegen de neveneffecten. Welke op hun beurt, mogelijk, een nadelige impact hebben op ons welzijn en kwaliteit van leven.

Ethisch verantwoorde maatregelen

Vorige week maakte ik deel uit van een online bijeenkomst van D66. De aanwezigen werden in de gelegenheid gesteld, om vragen te stellen aan Eerste Kamerlid Annelien Bredenoord, hoogleraar in ethiek. De vraag die ik wilde stellen, paste niet binnen het medium dat hiervoor werd gebruikt. Toen dit mij duidelijk werd, heb ik de inleiding van de vraag, als zijnde een stelling, alsnog ingediend. Resultaat hiervan, is een verbluffende reactie hierop van ons Eerste Kamerlid. Doet me deugt te merken, dat deze dame eenzelfde mening is toebedeeld. Gelukkig zit dit nu in haar portefeuille.

Reactie van Annelien Bredenoord (D66) op mijn stelling

Nogmaals daag ik u uit hierover ook na te denken. Samen houden we het leefbaar!