Copyright

Merknaam

EQX Media® is een geregistreerd merknaam, het is daarom niet toegestaan deze naam te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van het merk. In dit geval is ons gelijknamige bedrijf eigenaar van de merknaam.

Het staat u echter vrij om de naam van ons bedrijf te vermelden in online posts en andere artikelen. Wilt u de naam van ons bedrijf en merk vermelden, maar twijfelt u of u dit mag doen? Neem dan even contact met ons op.

Auteursrechten van Teksten

De teksten op deze website, geschreven één of meerdere van onze medewerkers, zijn eigendom van EQX Media. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze directie is het verboden om deze teksten te dupliceren, publiceren, op te slaan, aan te passen of te gebruiken in welke vorm dan ook (noch online, noch offline).

Auteursrechten van Foto’s

Alle foto’s op deze website zijn eigendom van EQX Media. Het is niet toegestaan om ze te verveelvoudigen, publiceren, op te slaan, aan te passen of gebruiken in welke vorm dan ook (noch online, noch offline), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze directie.