Showcase app voor producten en diensten

Voor een bedrijf is het heel belangrijk om diensten en producten die zij aanbied te kunnen demonstreren aan hun klanten. Dit is iets wat vertegenwoordigers vaak gebruiken om nieuwe producten aan de man te brengen wanneer zij bij klanten van hen (retailketens e.d.) over de vloer gaan.

Dergelijke mobiele apps, en B2B portals ontwikkelen wij ook voor onze klanten. Klanten vinden het echter vaak niet fijn als deze apps aan het grote publiek getoond worden, als zijnde reclame voor de kunsten van ons eigen bedrijf. Lees meer…

Gevolgen van de corona-maatregelen op ons welzijn

Vrij rigoureus, zijn de maatregelen in het leven geroepen, om ons te beschermen tegen het corona virus. De gevolgen hiervan zijn verstrekkend. Als gevolg van de ‘intelligente lock-down’, zijn we massaal thuis komen zitten. Er moest worden gezocht, naar nieuwe manieren om ons werk te verrichten. Binnen diverse beroepsgroepen, zijn standaard handelen en werkwijzen, dusdanig aangepast, dat ze op afstand konden worden uitgevoerd. Lees meer…

Laten we “nee” zeggen tegen de banenkrimp

Begin April sprak ik met een bekende van mij die accountant is, en hadden we het over de impact van de corona-crisis op het ondernemen, het dagelijks leven en de maatschappij in zijn algeheel. Dit was rond het schrijven van Ondernemen tijdens Corona noodmaatregelen.

Verwachte banenkrimp

Tijdens dit gesprek nam ik de stelling in dat het te verwachten was, dat na deze crisis-periode het aantal zelfstandigen en ambachtslieden wel eens toe zou kunnen gaan nemen. Nu we ongeveer anderhalf maand verder zijn, begint het vermoeden, dat dit op waarheid zou kunnen berusten te groeien. Lees meer…

Het hervinden van de autonomie van onze economie

De crisis waar wij wereldwijd mee te maken hebben, heeft de nodige impact op alle gebieden van onze economie, de dienstverlening en ons privé levens. Toenemend zien we dat inzicht begint te ontstaan in het virus, en hoe daarmee het beste om te gaan. Niet meer dan begrijpelijk hebben de onbekendheid met het virus, en de aantallen ervoor gezorgd, dat de zeilen rigoureus bijgesteld moesten worden.

We mogen met ons allen trots zijn wanneer we kijken naar hoe goed het virus de baas is gebleven, en ook naar hoeveel inzicht er al is ontstaan in hoe het zich manifesteert. Dit te samen met goed geïnformeerd worden door het RIVM, heeft er onder andere voor gezorgd dat de angst die bij mensen heerst, tot bedaren is gekomen. Lees meer…

Beren làngs de weg zien in crisis

Vanmiddag was eens een andere middag dan de laatste zaterdagmiddagen; het landelijk congres van D66 was ditmaal online te volgen! Mooi om te zien hoe we steeds meer wegen weten te vinden met ons allen, om zoveel mogelijk door te kunnen gaan met de dagelijkse routine.

Helaas treft het ons allemaal nog op veel meer plaatsen dan ons lief is, echter zien we gelukkig allemaal ook het belang van het serieus nemen van de huidige situatie. Steeds meer raakt men doordrongen van hoe belangrijk sociale hygiëne –iets wat de meesten van ons tijdens de middelbare schoolperiode al leerden–, eigenlijk is voor onze volksgezondheid. Wat dat betreft Lees meer…

Zorg vraagt in corona-tijd óók om digitalisering

We zijn nu met zijn allen een eindje op weg in de tijd, waarin ons leven voor een groot deel wordt bepaald door de corona-crisis, en de impact hiervan op ons werk, sociale interactie en ons persoonlijk. Het zijn roerige tijden, dat voorop gesteld. Heftig om te zien en te realiseren wat voor impact dit op ons allemaal heeft.

In deze tijden zijn we extra gezegend met een goede gezondheid en een solide basis. Helaas kan niet iedereen van dit geluk spreken. Veel van ons kennen familieleden waarbij iets aan de gezondheid te wensen over laat, en veel van ons kennen ook gezinnen, die standaard al een rugzakje hebben. Vooral nu is het belangrijk dat we hierin ons actief in hen proberen te verplaatsen en beseffen welke gevolgen dit alles op het leven van onze medemens kan hebben. Lees meer…

Marketing met de tijdsgeest van toen

Toegankelijk en actief betrokken

Vroeger was ik al jong aan het ondernemen -destijds met mijn zus-, dit deden wij bij ons in de wijk, en na verloop van tijd ook in de naastgelegen wijk. We hadden toen een ‘eierwijkje’. We kochten eieren op bij een lokale boer en bouwden een klantenbestand op van wijkbewoners die deze eieren met variërende dooier-groottes bij ons afnamen.

Door direct contact aan te gaan met de wijkbewoners, een leuke social talk met hen te maken en servicegericht te werk te gaan, wisten we al snel een groot servicegebied te realiseren. Lees meer…

Ondernemen tijdens Corona noodmaatregelen

De pandemie die op het moment heerst door het Corona-virus brengt veel maatregelen en gevolgen met zich mee, die logischerwijs ook op ondernemers en dienstverleners veel impact hebben. Retailers en ambachtslieden merken zo bijvoorbeeld een aanzienlijke terugloop in traffic in de zaken van hen. In de zorg merkt men dat veel standaard handelingen ineens wezenlijk anders uitgevoerd dienen te worden.

Laten we eerst een korte kijk nemen op de gevolgen van de crisis-maatregelen. Lees meer…